PL

Dr Antoni Korowicki

Position

Senior Lecturer

Research interests

 • global and regional tourism
 • tourism development strategies of seaside and lakeside regions
 • strategic management in tourism
 • ICT in tourism
 • electronic market and trade in tourism
 • maritime tourism and seaside regions

Projects

Selected publications

 • Korowicki A., Kubiak B., 2011, Reengineering of the Tourism Industry and Its Information Management, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3, 13-24. [PL]
 • Kubiak B., Korowicki A., 2006, Computer Networks and Multimedia Techniques In Development of Virtual Organisations and e-Commerce [w:] Studium and Proceedings No 6, Polish Association of Knowledge Management, Bydgoszcz, 44-56. [PL]
 • Kubiak B., Korowicki A., 2006, Reengineering and Processes Modelling in Organisations [in:] Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Praca zbiorowa pod redakcja naukową Aleksandra Binsztoka i Kazimierza Perechudy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O Langego we Wrocławiu 1132, 132-141. [PL]
 • Kubiak B., Korowicki A., 2006, Information Technology in Spa Tourism Development [in:] Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe 9, University of Wroclaw, 355-369.
 • Kubiak B., Korowicki, A., 2004, System of knowledge management in organisations. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Wybrane problemy elektronicznej gospodarki i zarządzania wiedzą, 183, 69-82. [PL]