PL

Partnership for sustainable development of coastal urban areas

Author of the photo: Łukasz Januszkiewicz

Title

Partnership for sustainable development of coastal urban areas

Founder

  • INTERREG III A

The aim of the project

  • to describe the trend of life quality in the Pomerania and Klajpeda Region

Timeframe

2009 – 2011

Partners

  • University of Klajpeda

Engaged persons

Products

  • Rzyski S., Mędrzycka K., 2008, Migration processes in Pomorskie region of Republic of Poland. The survey research results, [w:] Migration, social and economic development of the Baltic sea region countries, I. Kant university, Kalliningrad, s. 42–56.
  • Rzyski S., Mędrzycka K., 2008, Migracja i jej wlienia na rynok truda w Polszy i Pomorskom Województwie, [w:] Emelianoba L. L., Fjedorow G. M. (red.), Migracjonnyje procesy w jużno-wastocznoj czasti regiona Baltijskowo morja, IRgu Immanuela Kanta, Kaliningrad, s. 68–115.
  • Rzyski S., Mędrzycka K., 2008, Migration processes in Poland and Pomorskie region, [w:] Fedorov G. M., Arbusauskaite A. L. (red.), New approach to migration regulation in south-eastern Baltic sea area: the European context, KU, Klaipeda, s. 21–29.
  • Rzyski S., Mędrzycka K., 2008, Polish migration policy and regulations, [w:] Fedorov G. M., Arbusauskaite A. L. (red.), New approach to migration regulation in south-eastern Baltic sea area: the European context, KU, Klaipeda, s. 57–60.
  • Rzyski S., Mędrzycka K., 2008, Attitudes of inhabitants of the city of Gdansk towards migration processes, [w:] Fedorov G. M., Arbusauskaite A. L. (red.), New approach to migration regulation in south-eastern Baltic sea area: the European context, KU, Klaipeda, s. 87–95.