PL

MSc Jacek Niesyt

Position

Technical Coordinator

Research interests

  • socio-economic geography
  • didactics of geography

Projects

Publications

  • Skup J., Niesyt J., Rzymowski S., 1995, The role of statistical information in regional socio-economic research, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, Statystyka Regionalna 45, Warszawa, 16-27. [PL]
  • Skup J., Niesyt J., Drwal J., 1995, Geographical environment and the structure of the city [w:] J. Banach (red.), Zarys dziejów Rumi, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 11-26. [PL]
  • Skup J., Niesyt J., 1992, Spatial and economic development of Elblag in case of the administrative change of the function, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 17, Łódź, 169-180. [PL]
  • Skup J., Niesyt J., 1984, Związki przestrzenne aglomeracji gdańskiej z zapleczem w zakresie dojazdów do pracy, Czasopismo Geograficzne 55(2), 191-204. [PL]