PL

Dr Joanna Skupowa

Position

Senior Lecturer

Research interests

 • settlement geography with the special attention to urban geography

Projects

Selected publications

 • Skup J., 2001, Gdynia. Districts of wealth and poverty, [w:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.) Chosen problems of social geography in Poland, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 189-194. [PL]
 • Skup J., Czepczyński M., 1999, Relict of favelas in Gdynia in the urban space [w:] Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 63-67. [PL]
 • Skup J., Czepczyński M., 1999, Relict of favelas in Gdynia as a expression of spatial chaos in the city [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska (red.) (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, Instytut Socjologii UŁ, Łódź, 227-233. [PL]
 • Skup J., 1998, Problems of the labour market [w:] H. Piekarek-Jankowski i M. Dutkowski (red.), Zespół miejski Gdyni. Przyroda – Gospodarka – Społeczeństwo, , Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, 181-191. [PL]
 • Skup J., Niesyt J., Rzymowski S., 1995, The role of statistical information in regional socio-economic research, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, Statystyka Regionalna 45, Warszawa, 16-27. [PL]
 • Skup J., Niesyt J., Drwal J., 1995, Geographical environment and the structure of the city [w:] J. Banach (red.), Zarys dziejów Rumi, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 11-26. [PL]
 • Skup I., 1993, Settlement geography and human geography in Gdansk between 1946 and 1991 [w:] Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993, t. 1, Ośrodki naukowo-badawcze i ich dorobek, Łódź, 203-217. [PL]
 • Skup J., Niesyt J., 1992, Spatial and economic development of Elblag in case of the administrative change of the function, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 17, Łódź, 169-180. [PL]
 • Skup J., 1989, Gdynia – The beginning and development of the new city, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 11, 87-102. [PL]
 • Skup J., Ośko E., 1986, Some spatial aspects of the work driving to the Gdansk Port, Zeszyty Naukowe BGiO, Geografia 15. [PL]
 • Skup J., Niesyt J., 1984, Spatial connections of the Gdansk Agglomeration with the suburban areas in the context of work driving, Czasopismo Geograficzne 55(2), 191-204. [PL]
 • Skup J., 1978, Interdependence of the spatial development of port and city in Gdynia, Zeszyty Naukowe Wydziału BiNoZ Uniwersytetu Gdańskiego, Geografia 9, 109-117. [PL]